Tallinna koolide Jüriöö OJ

Tallinna koolide 19. Jüriöö orienteerumisjooksu juhendit vaata siit »

 

AEG JA KOHT:

Hiiu (Hiiu tn. 44, Regionaalhaigla juurest),

17.aprill 2019.a.

Stardi algus kell 13.15

 

AJAKAVA:

12.15-13.00   Mandaat

13.00   AVAMINE

13.15   Stardi algus 4.-5.kl.

13.30   6.-9.kl.

14.00   10.-12.kl.

15.00   AUTASUSTAMINE

 

EESMÄRGID:

Populariseerida orienteerumist. Edendada tervislike eluviise ja  suurendada huvi spordi vastu.  Lähendada Tallinna koole spordi kaudu.

 

PÜSTITATUD ÜLESANNE:

Jätkata traditsiooni. Ettevalmistav võistlus Tallinna koolinoorte MV.

 

OSAVÕTJAD:

Tallinna  koolide õpilased.

Võistlus toimub 4 vanusegrupis: 4.-5.kl., 6.kl-7.kl., 8.-9.kl., 10.-12.kl. Võistlus on individuaalne suundorienteerumine. Igast vanusegrupist saab ühes võistkonnas osa võtta maksimaalselt 6 tüdrukut ja 6 poissi. Igast võistkonnast nelja parema võistleja tulemused annavad kohapunkte koolide arvestuses.

 

RADADE LIGIKAUDSED PIKKUSED:

               T         P

4.-5.kl.   2,0km   2,5 km

6.-7.kl.   2,5 km   2,8 km

8.-9.kl   2,8 km   3,0 km

10.-12.kl.   3 km   3,5 km

 

KAART:

mõõtkava 1 : 7500 kõrgusjoonte vahe 2,5 m

 

MAASTIK:

Palju teid ja radu. Valdavalt männimets.

 

VÕISTLEMISE KORD:

Tavarada. Individuaalvõistlus. Võitjaks tuleb see, kes kiirema ajaga läbib määruspäraselt distantsi. Võistleja läbib järjekorras kõik oma raja kontrollpunktid. Kontrollaeg 70 min. Viimasest kontrollpunktist tähistus finisisse. Ühe kooli ühe vanusegrupi õpilased ei saa startida järjestikku.

 

MÄRKESÜSTEEM:

Elektrooniline märkesüsteem (SI märkesüsteem)

Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja SI elektroonilise kaardi. Finišis tagastab SI kaardi kohtunikule.

 

KOHAPUNKTID:

I koht – 32 punkti

II koht – 31 punkti

Jne.

 

AUTASUSTAMINE:

1. Iga vanusegrupi kolme paremat poissi ja tüdrukut autasustatakse auhinnaga.

2. Parima kooli (Gümnaasiun, Põhikool) selgitamine. Kõige rohkem kohapunkte kogunud (kõik vanusegrupid kokku põhikoolis ja gümnaasiumis eraldi).

 

REGISTREERIMINE:

Eelregistreerimine hiljemalt 15. aprillil 2019.a. (võistlejate arv nimeliselt vanusegrupiti). Täiendav registreerimine kohapeal, kooli registreerimislehe (kool, nimi, klass) alusel.

 

KORRALDAJAD:

MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme

Peakorraldaja:   Kaido Nurja kaido.nurja@gmail.com  tel. 50 57187, 6 729 055

Peakohtunik:   Reeva Kuusk  huvijuht@rahumae.edu.ee  tel. 6 729 044

Peasekretär:   Olga Andrejeva  ao2002@mail.ru

Rajameister:   Kaido Nurja

 


Toetajad